BİZİ TAKİP EDİN

© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Genel 15:21 7 Kasım 2014

TEOG’da neler değişti?

8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınavlar, birinci dönem 26-27 Kasım´da, mazeret sınavı 13-14 Aralık´ta yapılacak. Peki TEOG'da bu yıl neler değişti?

teog-1

[email protected]om.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınavlarla ilgili usul ve esasları içeren “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e-Kılavuzu”nu internet sitesinde yayımladı.

Ortak sınavlar e-kılavuzuna http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilecek.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, 8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınavlar, birinci dönem 26-27 Kasım´da, mazeret sınavı 13-14 Aralık´ta yapılacak. İkinci dönem ise merkezi ortak sınav 29-30 Nisan 2015´te, mazeret sınavı ise 16-17 Mayıs 2015´te gerçekleştirilecek.

Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü bir olmak üzere, iki günde iki oturum halinde yapılacak. Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacak. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacak.

KİTAPÇIK SAYISI 4’E ÇIKTI

Geçen yıl sınavda kullanılan kitapçık sayısı A ve B olmak üzere 2 iken bu yıl kopyaya karşı güvenlik önlemi olarak C ve D kitapçıklarının eklenmesiyle sayı 4 oldu.

Salon görevlileri örnek oturma planlarına (sıra numarası düzeni, kitapçık türü dağıtımı vb.) uygun oturma düzeni planlayacak ve bu düzeni salon güvenlik poşetinde yer alan optik forma işleyerek her bir ders sınavı için diğer sınav evrakıyla birlikte yine sınav güvenlik poşeti içerisine koyacak. Gönderilen optik form dışında başka bir kağıda oturma planı
işlenmeyecek. Sınıf düzeni optik forma işlenirken hata yapılsa dahi düzeltme form üzerinde yapılacak. Optik formda yapılan hataya ilişkin tutanak düzenlenmeyecek. Salon görevlileri mevcut sınıf düzenine göre istenilen bilgileri doldurarak ÖDSGM’ye gönderilmek üzere sınav güvenlik poşeti içerisine koyacaklar

BU YIL İTİRAZ 20 TL!

Geçen yıl 10 TL olan itiraz bedeli bu yıl 20 TL oldu.

Kılavuzda, “Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir.” deniliyor.

MUSEVİ ÖĞRENCİLERE KENDİ DİNLERİNDEN TEOG SORUSU!

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bu yıl 8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi ortak sınavlarda ilk kez Musevi öğrencilere yönelik ayrı bir müfredat kapsamında hazırlanan “din kültürü ve ahlak bilgisi” sorularının yöneltileceğini bildirdi.

Bu yıl yapılacak merkezi ortak sınavlarda, yalnızca Özel Ulus Musevi 1. Karma Ortaokulu öğrencilerinin yanıtlayacağı 20 din kültürü ve ahlak bilgisi sorusu hazırlandı. Diğer okullarda öğrenim gören Musevi öğrenciler ise din kültürü ve ahlak bilgisi testinden, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da muaf tutulacak.

MERKEZİ ORTAK SINAVLARDA ALINAN PUANLAR KARNE NOTUNU ETKİLİYOR

Merkezi ortak sınavlarda alınan puanlar yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecek. Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacak. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak.

Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve MEB´e bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.10, 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacak.

Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.

teog-ders

HER DERSTEN 20 SORU

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecek. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacak. Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler, kendi okulları dışında farklı bir okulda görevlendirilecekler.

E-OKUL ÜZERİNDEN YENİ BAŞVURU YAPILMAYACAK

8’inci sınıf öğrencileri, ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacak.

e-okul sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacak. 8’inci sınıf öğrencileri 2015 yılı PYBS’ye ayrıca girmeyecek ve parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları, 2015 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde ya da elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre ortak sınavlara girebilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenler okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu RAM´a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne birinci dönem için 9 Ekim 2014, ikinci dönem için ise 3 Mart 2015 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edebilecek.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE TEK KİŞİLİK SINIF

Az gören öğrenciler ve işitme engelli öğrenciler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler, özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, yaygın gelişimsel bozukluğu olan öğrenciler, bedensel engelli öğrenciler, zihinsel engelli çocuklar, istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda, total düzeyde görme engelli öğrenciler, süreğen hastalığı olan öğrenciler, okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacak.

ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİLERE EK PUAN

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen
uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve
matematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait yıl sonu başarı puanına, yıl sonu başarı
puanının
– Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10’u,
– Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9’u,
– Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8’i,
– Bu etkinliklere katılanlar için de % 7’si
oranında ek puan eklenir.

Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim
olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları katılıp her iki sınavda da başarılı
olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecenin de yarısı
hesaplamada dikkate alınır.

Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen bilim olimpiyatları ve
matematik olimpiyat sınavlarında ulusal elemelerden geçtikten sonra uluslararası sınavlara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir.

Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ÖDSGM’ye ibraz eden öğrenciler
yararlanabilir.

Öğrenciler konu ile ilgili belgelerini ve dilekçelerini ders yılı bitimine kadar ÖDSGM’de
olacak şekilde göndereceklerdir. Süresi içerisinde ÖDSGM’ye ulaşmayan belge ve dilekçeler işleme alınmayacaktır.

MAZERET SINAVININ UYGULANMASI

Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun
görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret
sınavları da her gün üç ders yazılısı tek oturum olmak üzere iki günde iki oturum hâlinde
Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik
çıkması,
c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav
görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
e. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri
bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap
cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,
f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı
gönderilmesi,
g. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde
belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu
tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

ğ. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

ORTAK SINAVLARA İTİRAZ

a. Sorulara ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların ve sonuçların http://www.meb.gov.tr
(e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü
içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik
olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından interaktif hesap aracılığıyla
elektronik ortamdan, yapılan itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C.
Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden
herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil)
yatırılması gerekmektedir.
c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen,
banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak
ve cevaplandırılmayacaktır.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır

 

Son Dakika Haberleri